Vyvěšujeme vlajku pro Tibet, protože nejsme lhostejní k útlaku

tibetská vlajkaNa budově TJ Sokol Veltrusy v pondělí 10. března 2014 zavlaje tibetská vlajka. Naše jednota se tak symbolicky připojila k 584 obcím, městům, městským částem, magistrátům a krajům, 96 školám a mnoha dalším místům, které alespoň symbolicky vyjadřují svou podporu utlačovanému lidu Tibetu.

Čínská lidová republika v této zemi desítky let porušuje základní lidská práva a opakovaně uplatňuje metody násilného potlačování svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost.

Aktualizace (12/3/14 v 10.30): Během března V úterý 1/4/14 od 18.00 proběhne v klubovně ASPV na téma Tibetu beseda. Podobná se ve Veltrusích konala před dvěma lety.

Více informací najdete dále v textu.

Vlajka pro TibetV úvodu stanov České obce sokolské se mimo jiné píše: „Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii a humanismu.“ „Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, výchovy k mravnosti, společenské a kulturní činnosti.“

Sokolové se nikdy v historii nestarali jen o sebe samé, ale vždy stáli na straně neprávem utlačovaných. Dokladem je aktivita členů Sokola v období válek a nesvobody. Sokolové vždy byli a jsou připraveni se veřejně angažovat na straně demokracie, práva a morálky.

Věříme, že letošním vyvěšením vlajky v rámci akce Vlajka pro Tibet zahajujeme tradici a třeba se k nám postupně přidají i další jednoty.

Proč právě 10. března?

Tibet na mapěPrávě 10. března si každý rok připomínáme výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase, při kterém v roce 1959 zemřelo 80 tisíc Tibeťanů. V reakci na toto smutné výročí vznikla v západně Evropě v polovině devadesátých let dnes již celosvětová akce „Vlajka pro Tibet“, ke které se Česká republika pravidelně připojuje od roku 1996.

Dohoda z roku 1951, která Tibetu přiznávala autonomii v plném rozsahu tohoto slova, nebyla ze strany komunistického vedení Číny nikdy dodržena, a tak nenásilný boj za přežití a zachování národní identity pokračuje z velké části právě díky podpoře mezinárodního společenství.

V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva včetně systematického potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním či vyučovacím jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům jsou dále odpírána práva na vzdělání (podle oficiální statistiky čínské vlády je míra negramotnosti Tibeťanů starších 15 let více než 50 procent), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných příslušníků.

Více informací najdete na http://www.tibinfo.cz/, odkud jsme čerpali i zde uvedené informace, včetně níže uvedeného popisu vlajky.

Vysvětlení symboliky tibetské národní vlajky

Ve středu vlajky se nachází bílá zasněžená hora, který symbolizuje Tibet, často nazývaný „země obklopená zasněženými horami“.

Přes tmavě modré nebe nad bílou horou se rozprostírá šest červených pásů jakožto šest původních kmenů (rodů, národů), které žily na území dnešního Tibetu a jsou považovány za předky Tibeťanů. Jsou to kmeny (rody, národy) Se, Mu, Dong, Tong, Du a Ra. Kombinace šesti červených pásů kmenů (rodů, národů) a šesti tmavě modrých pásů nebe představuje nepřetržitou ochranu duchovních nauk a světského života černými a červenými buddhistickými ochránci.

tibetská vlajkaNa vrcholku hory je slunce se zářivými paprsky svítícími do všech směrů, slunce jako symbol radosti ze svobody, duchovního a materiálního štěstí a blahobytu všech bytostí žijících v Tibetu.

Pár sněžných lvů s plápolající hřívou, stojících vpředu na svahu hory, znázorňuje sjednocení duchovního a světského života.

Krásný a zářící tříbarevný drahokam, který drží sněžní lvi, zastupuje tři buddhistické klenoty Buddhu, Dharmu a Sanghu.

Červenomodrý drahokam ležící u nohou lvů pak představuje správné etické chování, jež je založeno na deseti buddhistických ctnostech a šestnácti způsobech lidského chování.

Žlutý lem na obvodu vlajky nese význam čistého zlata jako symbolu Buddhova učení vyzařujícího do všech světových stran a všech dob.

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Vyvěšujeme vlajku pro Tibet, protože nejsme lhostejní k útlaku

  1. Podle informací portálu Tibinfo ze dne 10/3/14 podpořilo akci nakonec 599 samospráv a 102 škol, tedy ještě o něco více, než kolik máme uvedeno v tabulce (tam jsou čísla z webu Tibinfo ze dne 8/3/14).

Komentáře nejsou povoleny.