Ve čtvrtek 24/3/16 volíme starostu!

160324-valna_hromadaKdo se bude starostou TJ Sokol Veltrusy? A kdo dalšími členy výboru? Rozhodovat o tom budou členové TJ Sokol Veltrusy na valné hromadě, která proběhne ve čtvrtek 24/3/16 od 19.00 v klubovně v prvním patře (vchod z ulice Tyršova, po venkovním schodišti nahoru).

Žádáme členy TJ Sokol Veltrusy, aby se pokud možno dostavili. Na valné hromadě proběhne volba členů výboru a dalších funkcionářů.

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Schválení programu
  4. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
  5. Zpráva o hospodaření jednoty
  6. Zpráva kontrolní komise
  7. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
  8. Zprávy o činnosti oddílů
  9. Plán činnosti na další období a návrh rozpočtu na příští období
  10. Diskuse, připomínky, návrhy
  11. Volba nového starosty, místostarosty, jednatele a členů Výboru a kontrolní komise
  12. Volba delegátů na VH župy a vyslanců do Výboru župy
  13. Usnesení
  14. Závěr

160324-valna_hromada-pozvanka

komentáře

komentáře

napsat komentář