Dne 8. října se slaví Památný sokolský den

socha sokola
socha sokola

Letos poprvé se bude v neděli 8. října 2013 slavit Památný sokolský den. Tento den si každoročně připomínáme tragické události, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek úředně zabaven.

Při tzv. „sokolské akci“ – v noci ze 7. na 8. října 1941 – gestapo takřka naráz zatklo všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli na svobodě. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů.  Téměř 93 procent vedoucích sokolských pracovníků se na svá místa po skončení války nevrátilo.

Návrh vzdělavatelského odboru ČOS vyhlásit Památný sokolský den byl schválen výbor České obce sokolské na svém zasedání v prosinci 2012. Předsednictvu pak má od desátého sjezdu ČOS z června 2013 úkol podat zákonodárným orgánům ČR v souladu s obecně závaznými předpisy návrh na vyhlášení 8. října Památným dnem sokolského hnutí.

Vzdělavatelský odbor ČOS připravil při této příležitosti pietní vzpomínku u pamětních desek a památníku odbojů, která se bude konat v pondělí 8. října 2013 v 17.00 hodin v Tyršově domě, Újezd 40/450, Praha 1 – Malá Strana. Všichni jsou vítáni.

komentáře

komentáře