Provoz udržíme, potřebujeme ale investice

klubovna připravená na setkání
klubovna připravená na setkání

Každý rok bojuje TJ Sokol Veltrusy s rozpočtem, aby dokázal zaplatit provozní náklady, tedy zejména plyn, elektřinu a vodu, ale i náklady na opravy, běžnou údržbu a pravidelné kontroly. Budova a venkovní hřiště dnes ovšem potřebují nejen údržbu, ale také zásadní investice, které se pohybují v řádech milionů.

Současné příjmy přitom sotva stačí na zaplacení provozních nákladů a běžnou údržbu. Příjmy tvoří zejména nájem za byt v budově, nájmy od organizací využívajících různé prostory, příspěvky členů a dotace z České obce Sokolské, města Veltrusy a někdy i dary. I to je důvodem, proč se výbor snaží maximalizovat využití všech prostor, neboť náklady vyšším využitím už tolik neporostou – topit se musí i tak – ale je možné získat dodatečné příjmy. Současně hledá výbor cesty, jak snižovat náklady. Letos proto došlo třeba ke změně dodavatele elektřiny a plynu, když se Sokol připojil do aukce vyhlášené městem.

Budova a venkovní hřiště jsou v zanedbaném stavu a neodpovídají nárokům na moderní tělovýchovné zařízení. Do budoucna je třeba vyřešit hned řadu finančně náročných investic:

  1. výměna oken a zateplení
  2. nové topení (kotel, vedení, radiátory)
  3. rozvody vody
  4. elektrorozvody
  5. celková rekonstrukce venkovního hřiště
venkovní hřiště
venkovní hřiště

Celkový laický odhad nákladů u investic týkajících se budovy se pohybuje zhruba v rozmezí dvou až čtyř milionů, v případě hřiště mezi třemi a pěti miliony korun. Obměna a doplnění sportovního vybavení tělocvičny je pak už jen relativně drobným výdajem (vyžadovaly by zhruba 100-200 tisíc korun).

Z běžných příspěvků takové investice organizace nemůže zaplatit, výbor se proto soustředí na zjišťování možností dotací. Většina dotačních programů však vyžaduje připravenou dokumentaci – například projekt a audit potřebný pro žádost o dotaci na zateplení přijde zhruba na 150 tisíc korun. Bohužel ani tato částka nyní není v možnostech Sokola. I přesto už výbor podal několik žádostí o různé granty, které nebyly podmíněné doložením finančně náročné dokumentace.

Výbor TJ Sokol Veltrusy se proto obrací na podnikatele i jednotlivce z Veltrus a okolí se žádostí o dary, případně jim může nabídnout umístění reklamy na budovu a webové stránky. Takto získané finance chce výbor využít na přípravu potřebných podkladů nutných k podání žádostí o dotace z různých evropských, státních i dalších fondů.

Tento článek jsme poslali redakci Veltruského zpravodaje pro jeho prosincové vydání 2013.

komentáře

komentáře