Podpořte místní Sokol, staňte se jeho členy

minceSportujete? Chcete sportovat? Nebo jen chcete podpořit Sokol a jeho snahu udržet budovu a venkovní hřiště v provozuschopném stavu? To jsou všechno důvody, díky nimž jsou mnozí lidé – a nejen z Veltrus – členy TJ Sokol Veltrusy. Vědí, že jejich členský příspěvek je využit ve prospěch sportu ve městě. Příspěvky sice tvoří relativně malou část příjmů TJ Sokol Veltrusy, nicméně i tak je pro organizaci velmi důležitá.

Veškeré příjmy se skládají dohromady zejména na úhradu provozních nákladů, tedy zejména plynu, elektřiny a vody, ale i náklady na opravy, běžnou údržbu a pravidelné kontroly. Stejně tak směřují prostředky i do základní údržby venkovního hřiště. Nikdo z členů výboru nebere za svou práci pro organizaci žádnou odměnu, naopak sami členské příspěvky platí a brigádně pomáhají při potřebných aktivitách.

Členské příspěvky na rok 2015 můžete platit už nyní, termín pro úhradu je konec dubna 2015.

Výše členských příspěvků

  • základní členské příspěvky       600 Kč
  • děti a mládež do 18 let               300 Kč
  • starobní důchodci                        100 Kč

Členské příspěvky můžete uhradit v hotovosti člence výboru Heleně Šarochové, příp. starostovi Luďkovi Málkovi. Příspěvky můžete též uhradit bezhotovostně, tedy převodem na účet 107-7782320237 / 0100 s uvedením VS: rodné číslo osoby, za kterou je příspěvek hrazen; do zprávy pro příjemce pak prosím napište jméno a příjmení člena.

Vítáme jakoukoliv podporu
TJ Sokol Veltrusy ale můžete podpořit i mimo členské příspěvky jakoukoliv částkou. Vedle darů je organizace připravena i pro reklamní dohody s možností umístění reklamy na budovu a webové stránky. Prostředky, které získá navíc, chce využít zejména na nejdůležitější opravy, obměnu cvičebních pomůcek a na přípravu potřebných podkladů nutných k podání žádostí o dotace z různých evropských, státních i dalších fondů.

Přihlásit se můžete i přímo na našich stránkách.

komentáře

komentáře