Ve čtvrtek 24/3/16 volíme starostu!

160324-valna_hromadaKdo se bude starostou TJ Sokol Veltrusy? A kdo dalšími členy výboru? Rozhodovat o tom budou členové TJ Sokol Veltrusy na valné hromadě, která proběhne ve čtvrtek 24/3/16 od 19.00 v klubovně v prvním patře (vchod z ulice Tyršova, po venkovním schodišti nahoru).

Žádáme členy TJ Sokol Veltrusy, aby se pokud možno dostavili. Na valné hromadě proběhne volba členů výboru a dalších funkcionářů.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
 5. Zpráva o hospodaření jednoty
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
 8. Zprávy o činnosti oddílů
 9. Plán činnosti na další období a návrh rozpočtu na příští období
 10. Diskuse, připomínky, návrhy
 11. Volba nového starosty, místostarosty, jednatele a členů Výboru a kontrolní komise
 12. Volba delegátů na VH župy a vyslanců do Výboru župy
 13. Usnesení
 14. Závěr

160324-valna_hromada-pozvanka

komentáře

komentáře