Příspěvky na rok 2014 je třeba uhradit do konce června

minceŽádáme všechny členy TJ Sokol Veltrusy o zaplacení členských příspěvků na rok 2014 do 30/6/2014.

základní členské příspěvky                    600 Kč
děti a mládež do 18 let                              300 Kč
starobní důchodci                                       100 Kč

Členské příspěvky můžete uhradit v hotovosti člence výboru Heleně Šarochové, příp. starostovi Luďkovi Málkovi. Příspěvky můžete též uhradit bezhotovostně, tedy převodem na účet 0462088369 / 0800 s uvedením VS: rodné číslo osoby, za kterou je příspěvek hrazen; do zprávy pro příjemce pak prosím napište jméno a příjmení člena.

komentáře

komentáře